تحلیل مبانی فقهی - حقوقی شرط عدم مسئولیت قراردادی
27 بازدید
محل نشر: مجتمع آموزش عالی » تابستان 1378 - شماره 2 » (30 صفحه - از 77 تا 106)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی