نکات مهم حقوق قراردادها
27 بازدید
ناشر: انتشارات مدین
نقش: نویسنده
سال نشر: 1375
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی